การรู้เรื่อง N83 ICD 10: รายละเอียดและการใช้งาน

N83 ICD 10 เป็นรหัสการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ใช้ในระบบการจัดรหัสโรคระดับโลก หมายเลขนี้ใช้ในการระบุโรคและสภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบสรีระของหญิง โดยทั่วไปแล้ว N83 ICD 10 ใช้สำหรับการระบุอาการผิดปกติหรือโรคที่เกิดขึ้นในระบบสรีระของผู้หญิง

มีหลายสภาวะที่สามารถใช้รหัส N83 ICD 10 ได้ เช่น
– N83.0: Ovarian Cysts (cyst ในรังไข่)
– N83.1: Fallopian Tube Obstruction (การปิดกั้นท่อไข่มดลูก)
– N83.2: Other and Unspecified Ovarian Cysts (cyst ในรังไข่อื่นๆ และไม่ระบุ)
– N83.3: Follicular Cyst of Ovary (cyst หลุมไข่ในรังไข่)
– N83.4: Corpus Luteum Cyst or Hemorrhagic Ovarian Cyst (cyst ส่วนลุกหรือ cyst กระดุกอุดรู)

การใช้รหัส N83 ICD 10 เป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรคและสภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบสรีระของผู้หญิง โดยการระบุรหัสนี้ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยเข้าใจสภาวะของโรคได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การใช้รหัส N83 ICD 10 ยังช่วยให้มีการเก็บข้อมูลและสถิติของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสรีระของผู้หญิงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้งานด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น