ระเบียงสีเขียว: ตารางเวลา n83 ของรถบัส

ระเบียงสีเขียว: ตารางเวลา N83 ของรถบัส

รถบัสเส้นทาง N83 เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเริ่มต้นที่ป้ายรถประจำทางบริเวณระเบียงสีเขียวและมีจุดสิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีลม ที่สามารถช่วยให้คนใช้บริการเดินทางไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นการทราบตารางเวลาของรถบัสเส้นทาง N83 เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนการเดินทางของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเวลา N83 มีการเดินรถตลอดทั้งวันเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางของคนใช้บริการ ดังนี้

– 05:00 น.
– 05:30 น.
– 06:00 น.
– 06:30 น.
– 07:00 น.
– 07:30 น.
– 08:00 น.
– 08:30 น.
– 09:00 น.
– 09:30 น.
– 10:00 น.
– 10:30 น.
– 11:00 น.
– 11:30 น.
– 12:00 น.
– 12:30 น.
– 13:00 น.
– 13:30 น.
– 14:00 น.
– 14:30 น.
– 15:00 น.
– 15:30 น.
– 16:00 น.
– 16:30 น.
– 17:00 น.
– 17:30 น.
– 18:00 น.
– 18:30 น.
– 19:00 น.
– 19:30 น.
– 20:00 น.
– 20:30 น.
– 21:00 น.
– 21:30 น.
– 22:00 น.
– 22:30 น.
– 23:00 น.

กรุณาทราบว่าตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของการจราจรหรือสภาพการจราจรในแต่ละวัน ดังนั้นควรตรวจสอบตารางเวลาที่แน่นอนกับทางการของรถบัสเส้นทาง N83 ก่อนการออกเดินทางเพื่อประโยชน์ในการเดินทางที่ราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น