การรักษาโรค N83.8 ตามมาตรฐาน ICD-10

โรคที่ระบุด้วยรหัส N83.8 ในมาตรฐาน ICD-10 เป็นโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบองของเยื่อบุ่มผ่านท่อต่ำท้อง (NOS) และซีดั้งอื่นที่ระบุไว้ ซึ่งอาจสร้างอาการเจ็บปวด ความผิดปกติในระบบการเจริญเติบอง หรือภาวะที่ทำให้อวัยวะเพศได้รับผลกระทบ

การรักษาโรค N83.8 จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการที่เกิดขึ้น โดยท่าทีที่มีการวินิจฉัยเช่นภาวะที่เป็นก้อนในมดลูกหรือภาวะปวดท้องล่างทำให้ถึงกันวัตถุเหล่านี้สามารถใช้การรักษาแบบคลีนิคอนยัน การศึกษาเพ่่มเติมจำเป็นต่อการให้สารตอบเสมอ การผ่าตัดสำหรับเก็บกินวัตถุเหล่านี้มิได้เหตุให้ผลลัพธ์ที่ดี

หากพบว่ามีภาวะการติดเชื้อในท่อต่ำอาจจะต้องใช้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านการจับกันเนื่องจากการติดเชื้อในท่อต่ำนักเชื้อน้อยเป็นเชื้อประและเชื้อรวัพสาเหตุให้ความรุนแรงของเชื้อหรือการสืบเสส้าเชื้อที่มีเป็นจำนวนมาก การใช้ยาปฏิชียวจะช่วยลดอาการอีกได้หลังจากใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านการจับกันควรทำการตรวจเพื่อดูว่าเชื้อฯถึงกับอยู่ในท่อต่ำมากน้อยแค่ไหน